Suomen kehitysyhteistyön tilastot kokoavat tietoja Suomen julkisesta kehitysyhteistyöstä. Suomen ulkoministeriön ylläpitämä tietokanta sisältää tilastoja vuosilta 2006–2017.

Tilastotietokannassa on tietoja kehitysyhteistyön toteutuneista maksatuksista ja myönnöistä. Toteutuneilla maksatuksilla tarkoitetaan kehitysyhteistyöhön tiettynä vuonna käytettyjä varoja. Myönnöillä tarkoitetaan kehitysyhteistyöhön vuoden aikana myönnettyjä varoja, joiden käyttö voi jakautua useamman vuoden ajalle.

Tietokannan sisältämät tiedot perustuvat Suomen virallisen kehitysyhteistyön raportointiin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestölle (OECD). Voit ladata tilastotaulukot ja -kuviot tietokannasta haluamassasi muodossa.

Valitse tietokanta:
Suomen kehitysyhteistyö